Forum | Prikbord | Info | Links
 
Symbolen van Groningen
In elk stadion vind je symbolen, vlaggen en logo's die staan voor bepaalde dingen van desbetreffende club, stad of streek. Hieronder de uitleg en herkomst van enkele vlaggen en wapens die regelmatig in het Oosterpark, of op andere plekken die met FC Groningen in verband worden gebracht, te bewonderen zijn.


Logo van FC Groningen

Toen in 1971 GVAV overging naar FC Groningen moest er natuurlijk ook een nieuw logo komen. Ongeveer 600 inzenders stuurden meer dan 1000 ontwerpen in. Uiteindelijk werd de creatie van de toen 21-jarige Reint Rozema gekozen, een op artistieke wijze uitgewerkte letter G. Natuurlijk de eerste letter van Groningen.

De groene cirkel heeft er niet altijd omheen gestaan. Sinds het 1e seizoen van de FC heeft de G op het shirt gestaan op de volgende manieren: In een schild, met alleen de clubnaam eronder, met Pegasus ervoor, in een cirkel zonder tekst, in een cirkel met oprichtingsdatum en clubnaam en dus in een cirkel met enkel de clubnaam.

De Groningse G heeft dus echter wel altijd op het groen-witte shirt geprijkt en geniet daarom van veel waarde bij de supporters. Dat bleek ook wel uit de negatieve reactie's uit het supporterslegioen die volgden op het in gebruik nemen van het logo waar het vliegende paard, Pegasus, de herkenbare G totaal op de achtergrond drukte. Na de hevige protesten werd de vertrouwde G weer in ere hersteld.

Voorbeelden van het logo in het stadionProvincievlag van Groningen

De provincie Groningen is ontstaan door het samengaan van de stad Groningen en de daar omheen liggende gebieden, de Ommelanden. De vlag is dan ook een combinatie van de vlag van de stad en die van de Ommelanden.

provincievlag stadsvlag ommelanden

Het groen-witte kruis is afgeleid van de horizontaal wit-groen-witte stadsvlag. Deze staat in het midden van de vlag als symbool voor de centrale positie die de stad in de provincie in nam. Het blauw en rood komen uit de Ommelander-vlag. Deze bestaat uit 7 blauw-witte banen die diagonaal over het doek lopen. Over de witte banen zijn 10 rode harten verspreid.

Inderdaad, de vlag van de Ommelanden lijkt sprekend op die van de provincie Friesland! De huidige Friese vlag is, raar genoeg, dan ook afgeleid van die van de Groningse Ommelanden. Terwijl deze juist nooit een symbool is geweest voor de gebieden die nu Friesland vormen.

Hoewel de Ommelander-vlag wel een beetje verschilt van de Friese (o.a. harten in plaats van pompebladen) wordt deze in Groningen zo goed als nooit gebruikt. Dit logischerwijs omdat die kleurencombinatie tegenwoordig toch het symbool is van een rivaal. De provincie- en stadsvlag zijn wel veel te zien in het Oosterpark.

Voorbeelden in het stadionStadswapen van Groningen

Het wapen van de stad Groningen bestaat uit een goud schild met daarop de 2-koppige Duitste rijksadelaar. Op die adelaar staat een wit binnenschild met daarop een groene dwarsbalk. Dit witte schild met groene dwarsbalk is het eigenlijke wapen van de stad. Het is afkomstig uit de 14e eeuw en is waarschijnlijk afgeleid van de toenmalige stadsnaam: Groeningen.


De Duitste rijksadelaar verscheen pas in de 15e eeuw in het stadswapen. Destijds vielen veel Nederlandse steden onder Utrechts bestuur, de zogeheten Unie van Utrecht. De steden die niet onder de Unie van Utrecht vielen hanteerden de rijksadelaar in hun stadswapen (bijvoorbeeld Nijmegen en Deventer). Groningen viel officieel echter wel onder de Unie maar was zo onafhankelijk van Utrecht dat de rijksadelaar daarom waarschijnlijk alsnog in het wapen werd opgenomen.

Voorbeeld in het stadionProvinciewapen van Groningen

Het Provinciewapen is een combinatie van het wapen van de stad Groningen en die van de Ommelanden. In de linker bovenhoek en rechter onderhoek staat het stadswapen. Rechts boven en links onder prijkt het wapen van de Ommelanden.


Voor verdere uitleg over deze 2 symbolen zie: 'Provincievlag' en 'Stadswapen'.

Voorbeeld in het stadiond'Olle Grieze

De Martinitoren, oftewel d'Olle Grieze, is al sinds jaar en dag hét gezicht van de stad Groningen. Uiteraard ook niet zo verwonderlijk aangezien de in 1492 voltooide toren nog altijd fier boven de stad uit toornt.
Het Peerd van Ome Loeks

Lucas van Hemmen, oftewel Ome Loeks, was zo rond de eeuwwisseling een succesvol en bekend jockey uit de stad, door zijn deelname aan verschillende draverijen. Het zat Lucas echter niet altijd mee. Zo was hij in 1910 genoodzaakt één van zijn laatste paarden met een riek in de neusvleugel te steken toen deze een stalknecht aanviel. Het dier overleed enkele dagen later aan de gevolgen van krampkoliek. Een paar jongens dreven echter de spot met dit voorval en bedachten een liedje:

't Peerd van Ome Loeks is dood, Loeks is dood, Loeks is dood,
't Peerd van Ome Loeks is dood, hailemoal dood.
Guster nog goud gezond, sluig e mit steert in 't rond
't Peerd van Ome Loeks is dood, hartstikke dood.


Het Liedje werd zo bekend dat het vandaag de dag nog steeds gezongen wordt. Vier jaar voor de dood van Ome Loeks zelf, in 1955, werd vanwege de grote bekendheid van het volksdeuntje het eerste standbeeld van het paard onthuld. Jaren later volgde het tweede beeld waar ook Ome Loeks zelf op staat. Dit beeld wordt tegenwoordig gezien als hét Peerd van Ome Loeks.


terug Met dank aan: Sebas


 
Webhosting: Flexwebhosting.nl