Forum | Prikbord | Info | Links
 
Informatie
Algemene informatie
TrotsvanhetNoorden.nl is een onafhankelijke website, die met name de fanatieke supporterskant van FC Groningen in woord en beeld belicht. Hoewel de redactie een bepaalde mate van objectiviteit nastreeft, kan er hier en daar een vleugje subjectiviteit door de mazen van het net glippen. Bovendien wordt soms droge humor ingezet, te pas, maar zeker ook te onpas. Neem dus vooral niet alles té letterlijk, dat doen wij ook niet.

Deze website heeft uitsluitend een informatieve functie en geen commerciële belangen. Geen knipperende advertentiebanners dus, want die leiden slechts af van de inhoud. Alleen webhost Flexwebhosting heeft een hoekje met speciale aandacht, maar die stelt dan ook al jaren serverruimte beschikbaar om deze website in de lucht te houden.


Copyright
Het auteursrecht van de inhoud van alle pagina's op deze website berust bij TrotsvanhetNoorden.nl, tenzij anders aangegeven. Hieronder vallen alle artikelen en teksten, beeldmateriaal en foto's, en opmaakelementen binnen het domein www.trotsvanhetnoorden.nl, tenzij anders aangegeven. Alle rechten voorbehouden.

Het is, voor commerciële doeleinden en persoonlijk gewin, niet toegestaan om informatie, artikelen en teksten, beeldmateriaal en foto's, of enig ander materiaal, dat verstrekt wordt via het domein www.trotsvanhetnoorden.nl, op enigerlei wijze openbaar te maken, te kopiëren, te reproduceren, te tonen, en te verspreiden in welke vorm en met welke drager dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TrotsvanhetNoorden.nl.

Het is evenwel toegestaan, uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden en privé-gebruik, teksten en foto's over te nemen, te kopiëren en openbaar te maken, mits niet-systematisch en mits er bij het openbaar maken de oorspronkelijke bron (www.trotsvanhetnoorden.nl), bij voorkeur als hyperlink, nadrukkelijk wordt vermeld.


Disclaimer
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen er onverhoopt fouten in de website voorkomen. TrotsvanhetNoorden.nl is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

De redactie van TrotsvanhetNoorden.nl heeft zijn uiterste best gedaan alle rechthebbenden te benaderen voor het verwerven van toestemming voor publicatie op het internet. In enkele gevallen is dit niet gelukt omdat het materiaal bijvoorbeeld afkomstig is uit slecht gedocumenteerde archieven.
 
Webhosting: Flexwebhosting.nl