Forum | Prikbord | Info | Links
 
FC Groningen - FC Den Bosch, 28 oktober 2001

Uitsupporters FC Groningen en FC Den Bosch niet welkom

Bij de competitiewedstrijden tussen FC Groningen en FC Den Bosch zijn dit seizoen supporters van de bezoekende club niet welkom. Zowel de clubs als de politie van beide steden, achten het risico van een confrontatie onverantwoord groot.

Het is voor het eerst sinds de nacompetitie van 1998 dat supporters van Groningen een uitwedstrijd niet kunnen bezoeken. Destijds werd de wedstrijd FC Groningen-Cambuur Leeuwarden in de bossen van Zeist zonder publiek afgewerkt. Interim-burgemeester Lammers verbood de wedstrijd in Groningen te spelen. Dit naar aanleiding van supportersrellen na het duel tegen FC Den Bosch op 19 mei 1998. In het seizoen 1998/1999 kwam het nogmaals tot een aanzienlijk treffen tussen beide supportersgroepen.

Door dit seizoen geen bezoekende supporters toe te laten, hopen FC Groningen en FC Den Bosch de komende jaren een goed en sportief klimaat te scheppen waarin het voetbal centraal staat. Een klimaat waarin het voor meereizende supporters mogelijk wordt om bij wedstrijden tussen FC Den Bosch en FC Groningen aanwezig te zijn. Beide clubs werken momenteel aan veiligheidsorganisatie van supporters, stadions en de wedstrijdorganisatie als geheel. Om de veiligheid van de thuissupporters te waarborgen is de komst van uitsupporters dit seizoen niet gewenst.

Tegen supporters van FC Den Bosch die op 28 oktober toch in Groningen aanwezig zijn, zal worden opgetreden. Op 27 januari 2002 is in Den Bosch artikel 30 van de Algemene Plaatselijke Verordening van toepassing. Dit betekent dat supporters van FC Groningen in Den Bosch kunnen worden aanhouden.

Beide clubs beseffen dat dit besluit het wezen van het Nederlandse voetbal aantast. Omdat geconstateerd wordt dat de veiligheid van supporters in het geding is, nemen beide BVO's de verantwoordelijkheid en komen tot dit besluit. (Bron: Internetredactie FC Groningen, 11 oktober 2001)


FC Den Bosch en FC Groningen laten supporters thuis

Bij de competitiewedstrijden tussen FC Groningen en FC Den Bosch zijn dit seizoen supporters van de bezoekende club niet welkom. De beide clubs hebben daartoe besloten, omdat in het verleden bij de duels tussen beide clubs ernstige rellen ontstonden tussen de fans van de clubs. Een besluit waarmee ook vertegenwoordigers van de betreffende supportersverenigingen en van de politiekorpsen hebben ingestemd. Dat betekent dat bij de wedstrijden op 28 oktober inde Groningen en op 27 januari in Den Bosch de bezoekersvakken leeg zullen blijven. Afgesproken is dat tegen degenen die zich niet storen aan dit besluit en toch menen te moeten afreizen naar de uitwedstrijd, streng zal worden opgetreden. Zo zal de Bossche politie, overeenkomstig artikel 30 van de Algemene Plaatselijke Verordening, supporters van FC Groningen die zich op 27 januari toch in de Brabantse stad bevinden, aanhouden.

Het is voor het eerst sinds de nacompetitie van 1998 dat supporters van Groningen een uitwedstrijd niet kunnen bezoeken. Destijds werd de wedstrijd FC Groningen - Cambuur Leeuwarden in de bossen van Zeist zonder publiek afgewerkt. Interim-burgemeester Lammers verbood de wedstrijd in Groningen te spelen. Dit naar aanleiding van supportersrellen na het duel tegen FC Den Bosch op 19 mei 1998. In het seizoen 1998/1999 kwam het nogmaals tot een aanzienlijk treffen tussen beide supportersgroepen.

Naast de constatering dat een deel van beide supportersgroepen elkaar niet goed gezind zijn en de vrees voor confrontaties hoog moet worden ingeschat, geven beide clubs nog een tweede reden op voor deze drastische stap. Zowel FC Den Bosch als FC Groningen werken dit seizoen gestructureerd aan de veiligheid van hun supporters, de stadions en de wedstrijdorganisatie als geheel en willen geen enkel risico lopen dat de positieve manier waarop alles tot op heden verloopt, wordt verstoord. Dat geldt in sterkste mate bij FC Den Bosch, dat vanwege veelvuldige ongeregeldheden gedurende het vorige seizoen door de Gemeente Den Bosch en de KNVB de wacht is aangezegd. Als gevolg daarvan is onder meer een uitkaart ingevoerd en is het overleg met de besturen van de beide supportersverenigingen gestructureerd. Dat verloopt naar ieders tevredenheid en clubs en supporters is er dan ook alles aan gelegen elk risico uit te bannen.

De clubs zien dit seizoen als een overbruggingsjaar. Vanaf volgend jaar verwacht men mede via deze maatregel, dat bij wedstrijden tussen FC Den Bosch en FC Groningen een goed en sportief klimaat is geschapen, waarin het voetbal centraal staat. De clubs laten in een gezamenlijke verklaring weten te beseffen dat dit besluit het wezen van het Nederlandse voetbal aantast, namelijk dat het voor supporters altijd mogelijk moet zijn zowel de thuis- als uitwedstrijden van de club te bezoeken. (bron: SOVS, 11 oktober 2001)


Supporters FC Groningen en FC Den Bosch niet naar uitwedstrijden

Op zondag 28 oktober 2001 wordt in Groningen de KPN Eredivisiewedstrijd FC Groningen – FC Den Bosch gespeeld. Vooruitlopend op deze wedstrijd hebben beide BVO's overleg gevoerd over deze wedstrijd alsmede de terugwedstrijd op 27 januari 2002. Bij dit overleg waren ook vertegenwoordigers van de politie Groningen en de politie Den Bosch aanwezig.

Tijdens dit overleg is geconstateerd dat in het recente verleden de supporters van beide clubs conflicten met elkaar hebben gehad. Helaas is dit tweemaal uitgemond in een aanzienlijk treffen. Kijkend naar de volgende wedstrijden is het navolgende geconstateerd:
  • Een deel van de supporters van FC Groningen en FC Den Bosch zijn elkaar nog niet goed gezind;
  • De vrees voor confrontaties is derhalve vrij groot;
  • FC Den Bosch en FC Groningen werken dit seizoen gestructureerd aan de veiligheid van hun supporters, de stadions en de wedstrijdorganisatie als geheel;
  • Beide BVO's willen absoluut zeker zijn van de veiligheid van en voor hun supporters.
Gezien het bovenstaande hebben de managementteams van beide clubs besloten dit seizoen geen reizen voor supporters te organiseren naar de twee onderlinge wedstrijden. FC Den Bosch en FC Groningen hebben besloten dit seizoen te gebruiken als overbruggingsjaar. Door dit seizoen geen bezoekende supporters toe te laten bij de wedstrijden hopen FC Groningen en FC Den Bosch dat het de komende jaren weer mogelijk wordt om bij wedstrijden tussen FC Den Bosch en FC Groningen een goed en sportief klimaat te scheppen waarin het voetbal centraal staat.

Beide clubs beseffen dat dit besluit het wezen van het Nederlandse voetbal aantast; het voor de supporters mogelijk maken zowel de thuis- als uitwedstrijden van de club te bezoeken. Als, zoals nu het geval is, echter geconstateerd wordt dat de veiligheid van supporters in het geding is, nemen beide BVO's de verantwoordelijkheid en komen tot dit besluit.

Het heeft voor supporters van FC Den Bosch derhalve geen zin om op 28 oktober a.s. toch af te reizen naar Groningen. Tegen overtreders zal worden opgetreden. Op 27 januari 2002 is het voor supporters van FC Groningen ook niet toegestaan af te reizen naar 's-Hertogenbosch. De politie Den Bosch zal, overeenkomstig artikel 30 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Den Bosch, supporters van FC Groningen die zich toch in Den Bosch bevinden aanhouden. (bron: Internetredactie FC Den Bosch, 11 oktober 2001)


Geen fans bij FC Den Bosch en FC Groningen

GRONINGEN - FC Den Bosch en FC Groningen nemen dit seizoen geen supporters mee naar hun onderlinge wedstrijden. Ze namen dit besluit, omdat in het verleden bij die duels ernstige rellen ontstonden tussen de fans van beide clubs uit de eredivisie. Tijdens een overleg tussen FC Den Bosch en FC Groningen, waarbij ook vertegenwoordigers van de politie aanwezig waren, werd duidelijk dat de vrees voor nieuwe confrontaties groot is. Omdat de verenigingen absoluut zeker willen zijn van de veiligheid voor hun eigen supporters, kwamen ze overeen geen supportersreizen te organiseren voor FC Groningen - FC Den Bosch (28 oktober 2001) en FC Den Bosch - FC Groningen (27 januari 2002). Tegen overtreders zal worden opgetreden. Zo zal de Bossche politie, overeenkomstig artikel 30 van de Algemene Plaatselijke Verordening, supporters van FC Groningen die zich op 27 januari toch in de Brabantse stad bevinden, aanhouden. (ANP)

terug


 
Webhosting: Flexwebhosting.nl