Forum | Prikbord | Info | Links
 
FC Twente - FC Groningen, 19 januari 1992

Onderzoek van Gerechtshof Leeuwarden naar voetbalfans onthullend

FC Groningen-supporters bewust door de NS misleid

Ze komen in het rapport zelf niet aan het woord, de voetbalfans van FC Groningen. Maar het feitenonderzoek van het gerechtshof in Leeuwarden, dat gisteravond openbaar werd gemaakt, stemt grotendeels overeen met het relaas van enkele gevluchte treinvandalen die kort na de bewuste zondag hun verontwaardiging over de behandeling door de NS uitspraken. De fans van FC Groningen zijn inderdaad bewust door de spoorwegen bij de neus genomen en hebben werkelijk urenlang op het station in Zwolle rondgehangen. Het onderzoek geeft aan dat de spoorwegpolitie al op de vrijdag voor de wedstrijd rekende op 150 tot 200 vooruitreizende supporters. Dat was gemakkelijk uit te rekenen omdat er van de 225 combikaartjes maar 38 waren verkocht.

Verrassend was het niet. Het is de NS al langer bekend dat door de invoering van de OV-studentenkaart en de defensiekaart meer supporters op eigen gelegenheid reizen, en op die manier meteen de politiemaatregelen omzeilen. Het hoofd van de spoorwegpolitie in Zwolle en de rayon-manager vervoer van NS in die plaats hebben wellicht een voorgevoel gehad. Ze spraken op vrijdag met elkaar af dat supporters die zich zouden misdragen, na Zwolle niet verder mochten reizen. De gemeentepolitie van Zwolle zou in dat geval worden gevraagd de supporters van het station te verwijderen of ze met de trein naar Groningen terug te sturen.

Dit was het voorgenomen beleid van de bewuste zondag, maar in de praktijk bleek maar weinig geregeld. De NS wisten zelfs dat de supporters op zondag in alle vroegte zouden komen, maar ondanks alle goede voornemens was de voorbereiding uiterst pover. Toen het erop aankwam, was er geen geschikt treinmaterieel voorhanden en bleef de spoorwegpolitie niets anders over dan paniekvoetbal en improvisatie. Daardoor, en door communicatiestoornissen, nam de NS ook zichzelf bij de neus.

Het gedrag van de supporters heeft volgens het rapport van de procureur-generaal aan 'niets' te wensen overgelaten. Nadat één van hen een onbemande cabine van de trein was binnengedrongen en via de intercom opriep "de zaak af te breken", liep de treinreis volledig uit de hand. De agressie was zo groot dat vijf meegereisde politiemensen zich moesten verbergen in de zogenaamde pakwagens in het voorste deel van de trein. Ze waren zelfs op die plek amper veilig omdat de supporters probeerden de toegangsdeuren in te trappen.

===

Letterlijk verslag uit het rapport van de procureur-generaal:

"Op zondagmorgen om 07.15 uur begint de onrust op het station in Groningen, maar dat wordt dan alleen nog maar 'vervelend' genoemd. De supporters en bezoekers van een houseparty in de Martinihal arriveren, een uur eerder dan verwacht, op het station en stappen met 150 man in de trein van 07.37 uur naar Zwolle. De trein staat er om 08.05 uur nog steeds. NS willen niet dat de trein vertrekt om escalatie te voorkomen. Een groot aantal reizigers is onder invloed. Voor de eerste keer wordt de officier van justitie ingelicht.

Terwijl de gemeentepolitie van Groningen extra personeel in dienst roept, proberen de politiemensen op het station de 150 supporters uit de trein te halen. Dat lukt niet. Als de trein om 08.20 uur vertrekt, zitten er 30 tot 50 supporters en feestgangers (van de houseparty) in. Er gaat geen politie mee, een ook niet met de volgende trein die om 08.37 uur met een onbekend aantal supporters vertrekt. In de intercity van 09.18 uur mengen 60 supporters en feestgangers zich tussen de gewone passagiers. Alles blijft rustig. Drie agenten, voor de zekerheid meegereisd, stappen in Assen weer uit.

Er wordt in de trein van 08.20 uur een rotje afgestoken en in de trein van 08.37 uur aan de noodrem getrokken. Hoewel er verder niets anders aan de hand is, wil de conducteur van die trein assistentie van de spoorwegpolitie in Zwolle. Daar zijn zes agenten in dienst. Ze proberen tevergeefs de rotjesgooier aan te houden. Ondanks de aanwezigheid van de agenten blijven de supporters rustig. Ze willen met de trein van 09.49 uur naar Deventer. Na aankomst van de tweede trein uit Groningen groeit het legioen aan tot circa 100 man. De 20 ME'ers die 's morgens in Groningen waren opgeroepen, worden na een kwartier weer naar huis gestuurd.

De supporters staan dan al op het perron in Zwolle. Ze laten zich provoceren door 10 Ajax-supporters op weg naar Amsterdam. De Ajax-supporters verdwijnen even plotseling als ze in zicht waren gekomen, maar de groep Groningers is wild geraakt. Om 09.52 uur vraagt de brigadier van de spoorwegpolitie om versterking. De Groningers zijn zeer rumoerig en gewone reizigers vluchten weg. Om 10.00 uur arriveert de gemeentepolitie van Zwolle met alle dienstdoende personeel (zes man in uniform, één hond en twee rechercheurs). Er wordt door de supporters massaal over de sporen gelopen en een deel gaat naar het voorplein van het station.

Om 10.25 uur overlegt de brigadier met zijn algemeen commandant op de meldkamer van de spoorwegpolitie in Utrecht. Ze willen de hele groep aanhouden wegens overtreding van artikel 43 van de Spoorwegwet (over de sporen lopen). Eén van de grootste communicatiefouten is in de maak. De commandant in Utrecht, die de aanhouding moet regelen met de gemeentepolitie, denkt dat het gaat om 50 personen, terwijl er in werkelijkheid 120 supporters zijn. De adjudant van dienst van de gemeentepolitie in Zwolle vindt 50 al veel, en wil zelf poolshoogte nemen. Als een deel van de supporters om 10.30 uur met de trein naar Almelo wil vertrekken, weigert de machinist omdat de trein zo vol zit dat zijn vluchtweg is geblokkeerd.

De spoorwegpolitie praat de supporters uit de trein. Ze vliegen vervolgens heen en weer, een groepje gaat in de trein naar Deventer zitten, die ook niet meer vertrekt, en dan is de NS manager er flauw van. Hij wil de supporters niet verder vervoeren. De adjudant van de gemeentepolitie ziet om 10.40 uur geen 50, maar 120 tot 150 rumoerige jongeren. Hij ziet af van de aanhouding van de groep wegens gebrek aan personeel. De brigadier van de spoorwegpolitie bedenkt om 11.00 uur het idee om de supporters terug te vervoeren richting Groningen om daar de aanhoudingen te verrichten.

De gemeentepolitie van Zwolle wil wel mee en Utrecht gaat de zaak met Groningen bespreken. NS-personeel gaat een extra trein regelen. Om 11.10 uur worden de supporters, die dan al een paar uur in Zwolle zijn, onrustig. In de trein die klaarstaat richting Deventer worden de eerste vernielingen geconstateerd. De gemeentepolitie laat drie extra hondengeleiders in dienst komen en vraagt assistentie aan de rijkspolitie. De onrustige en oncontroleerbare groep supporters rent over de sporen, loopt de adjudant van de gemeentepolitie bijna omver en probeert het station te verlaten. Dat lukt een groep, die wordt teruggedreven met hulp van acht rijkspolitiemensen.

Op het station hoort men enkele vuurwerkbommen. Ondertussen vraagt de spoorwegpolitie vanuit Utrecht aan de politie in Groningen nog steeds om 50 supporters in plaats van 150 aan te houden. De officier van dienst van de Groninger gemeentepolitie wil de supporters naar het politiebureau brengen om te worden voorgeleid, en vraagt in verband met personele problemen of de trein niet voor 13.00 in Groningen zal arriveren. NS-personeel is omstreeks 11.30 uur bezig een trein klaar te zetten. Dit lukt niet goed. Het blijkt moeilijk een lege trein van het juiste type te vinden. Pas om 11.45 uur, als de brigadier van de spoorwegpolitie opnieuw bijpraat met Utrecht, blijkt het misverstand.

De algemeen commandant had nog steeds het onjuiste beeld dat het om 50 supporters zou gaan. Op spoor 3 wordt omstreeks 12.00 uur toch een trein klaar gezet. Het blijkt niet 1 treinstel met 4 bakken te zijn, die goed te beveiligen zou zijn, maar 2 treinstellen met elk 2 bakken. De politie moet zich splitsen. Eén treinstel blijkt defect te zijn. Er wordt omgeroepen op het station dat op spoor 3 voor de voetbalsupporters een trein klaarstaat. De bestemming wordt bewust niet genoemd. Met de trein gaan zes man spoorwegpolitie met een hond en 4 man gemeentepolitie met een hond mee.

Ze moeten over de twee treinstellen worden verdeeld. Er ontstaat verschil van inzicht omdat de spoorwegpolitie zich twee aan twee tussen de supporters wil verspreiden. De gemeentepolitie vindt dat te gevaarlijk. Uiteindelijk gaan in elk treinstel 5 man. Ze blijven bij elkaar waardoor de politie het overzicht over de hele trein mist. De brigadier gaat akkoord. Hij wil liever zo weg, dan opnieuw wachten op meer politie.

12.10 uur: de politie in Groningen gaat zich beraden als het werkelijke aantal supporters bekend wordt. Om 12.17 uur vertrekt de trein richting Groningen, terwijl de supporters denken naar Enschede te gaan. Een kwartier later ontdekken ze bij Meppel dat ze worden teruggebracht, en beginnen de ongeregeldheden. Een supporter pakt de microfoon van de intercom en roept op de zaak af te breken. En dat gebeurt ook. Om 12.43 uur meldt de Meldkamer Drenthe aan de meldkamer van de spoorwegpolitie in Utrecht dat er in Hoogeveen een trein voorbij komt met open deuren. Banken en ander materiaal vliegen eruit.

Om 12.58 uur wordt de politie in het voorste deel van de trein zodanig in het nauw gedreven dat men zich heeft teruggetrokken. Vlak voor Groningen krijgt de politie in de trein te horen dat er bij aankomst in Groningen geen aanhoudingen worden gepleegd. Het hoofd van de spoorwegpolitie in Groningen heeft om 12.45 de vernielingen gemeld, en wil dat de supporters niet alleen worden aangehouden maar ook in verzekering worden gesteld. Om 12.50 uur besluit de officier van justitie niet op het verzoek in te gaan. Er is geen zicht op de gebeurtenissen in de trein zodat niet duidelijk is wie wat heeft gedaan. De aanhouding zal over 30 minuten moeten plaatsvinden.

Er zijn 40 agenten beschikbaar en de dienstdoende politie-officier vreest dat dat te weinig is. De gemeentepolitie meldt de spoorwegpolitie om 12.53 uur dat justitie niet meewerkt. De algemeen commandant van de spoorwegpolitie belt om 13.08 uur zelf met de officier van justitie. Die stelt zich op het standpunt dat de onregelmatigheden in de arrondissementen Zwolle en Assen zijn gepleegd en dat daar aanhoudingen hadden moeten worden verricht, althans op grond van een aanhouding op heterdaad. De gemeentepolitie staat met 30 man op het station, maar niet op het perron waar de trein arriveert. Als die stilstaat, springen de reizigers uit de (kapotte) ramen en uit de deuren. Ze vliegen alle kanten op."

Het door FC Groningen-supporters vernielde treinstel op het hoofdstation in Groningen.


Supporters slopen treinstel: geen arrestaties

Weer veel schade door voetbalfans

GRONINGEN - Nederlandse voetbalsupporters hebben in het weekeinde op verscheidene plaatsen voor forse overlast en aanzienlijke schade gezorgd. Ruim 120 dolgedraaide supporters van FC Groningen richtten gisteren vernielingen aan op het NS-station Zwolle. De trein die hen terugbracht naar Groningen werd door hen bovendien in een puinhoop veranderd. De schade bedraagt minstens 120.000 gulden.

In de trein terug werden meegereisde agenten van de spoorwegpolitie en de politie in Zwolle bedreigd. Justitie Groningen heeft van arrestaties afgezien in verband met de grootte van de groep en de moeilijke bewijsvoering. De NS zijn het daar absoluut niet mee eens. "Onze mensen en reizigers zijn bedreigd. De trein is een wrak. Morgen nemen we contact op met justitie. Wangedrag moet bestraft", vindt NS-woordvoerder Buurman. De spoorwegen gaan ook onderzoeken of de schade op FC Groningen is te verhalen.

De relschoppers wilden gistermorgen om kwart over acht uit Groningen vertrekken naar Enschede voor de wedstrijd FC Twente - FC Groningen. De spoorwegpolitie verhinderde dat, omdat een groot aantal van de supporters dronken was. Tientallen kwamen rechtstreeks van een monster-houseparty in de Martinihal. Daarop vertrokken de fans in kleine groepjes met verschillende treinen. Nadat ze zich in Zwolle hadden verzameld brak de beer los en werden reizigers lastig gevallen. De politie Zwolle en de spoorwegpolitie slaagden er uiteindelijk in ze op de trein terug te zetten. Onderweg werden ruiten ingeslagen en het interieur gesloopt. Tijdens de reis is de trein regelmatig stopgezet, waardoor een aantal daders wist te ontsnappen. (bron: Telegraaf, 19 januari 1992)

terug Met dank aan Magno


 
Webhosting: Flexwebhosting.nl