Forum | Prikbord | Info | Links
 
Z-side pikt verbanning niet, 7 december 1981

"Wij willen niet in een Auschwitz-kamp"

Z-side pikt verbanning niet

De Z-side, een groep fanatieke FC Groningen-supporters die jarenlang achter het doel aan de Zaagmuldersweg van het Oosterparkstadion was geposteerd, lijkt niet van plan zich neer te leggen bij de 'verbanning' naar een ijzeren kooi op de hoek van het veld. Voor aanvang werden er pamfletten uitgereikt met tekst, die er niet om loog. Er wordt - u kunt dit in bijgaande afdruk van het pamflet lezen - zelfs gedreigd met een situatie als zich veertien dagen geleden in Den Haag voordeed: het werpen van een bom.

Voorzitter Renze de Vries van FC Groningen reageerde nogal laconiek op het opruiende schrijven. "Wij hebben die maatregelen niet voor niets genomen. Dat we verder niets kunnen doen heeft te maken met gemeentelijke politieverordeningen. De politie kan hier pas optreden, nadat er iets is gebeurd en dat is elders heel anders. Wij hebben echt met de Z-side willen praten, maar ergens houdt dat ook op".

Voor de wedstrijd begon 'meldden' de spelers van FC Groningen zich bij de verplaatste Z-side. Een geste die door de 'gekooiden' zeer op prijs werd gesteld.


PAMFLET

AAN DE BEZOEKERS VAN DE WEDSTRIJD FC GRONINGEN - RODA JC

De afgelopen week zijn er in het Nieuwsblad van het Noorden en een aantal andere kranten nogal negatieve verhalen over de Z-side verschenen. Zoals dat wij een stelletje schorem zouden zijn die de wedstrijden constant voor het publiek zouden verzieken. Om aan de rotzooi achter het doel aan de Zaagmuldersweg een einde te maken zou de Z-side in een ander vak overgeplaatst worden, zo zeggen bestuur en politie.

Wij van de Z-side willen hierop wel eens even reageren. Daarom hebben we dit pamflet geschreven. Het is echt niet zo dat wij erop uit zijn om ons eigen publiek lastig te vallen, wat steeds door het bestuur van de FC en de politie wordt beweerd. Op die manier proberen bestuur, pers en politie het publiek (jullie dus) tegens ons op te zetten. Zij zeggen dat wij de rotzooischoppers zijn die voor het Groninger publiek de wedstrijd zitten te verzieken. Nogmaals, dat is beslist niet onze bedoeling.

Wel is het zo dat bestuur en politie voortdurend bezig zijn om ons zwart te maken en ons allerlei dingen in de schoenen te schuiven waar we niks mee te maken hebben. Wij van de Z-side staan al een hele tijd met de rug tegen de muur; wij zitten in de hoek waar de klappen vallen. Wij zijn het nu goed zat en als de politie en consorten ons weer moeten hebben, zullen we terugmeppen en hard ook!

Al lange tijd hebben wij een aantal verlangens aan het bestuur kenbaar gemaakt. Hardnekkig gaat het bestuur van de FC echter door met ons te negeren en weigert ieder gesprek met ons. Zo weigert het bestuur bijvoorbeeld met ons te praten over de mogelijkheid van een eigen clubhuis voor de Z-side. "De Z-side moet zich eerst maar eens beter gedragen", zo zegt het bestuur en daarmee is voor hen de kous af. Tenminste, dat denken ze. Maar door zich zo negatief op te stellen lokt het bestuur zelf de rotzooi uit. En ze moeten echt niet raar opkijken als het nu nog erger wordt!

Zeker nu het bestuur samen met de politie het besluit heeft genomen om de Z-side naar een ander vak over te plaatsen. Wij hebben dat nieuwe vak bekeken en gezien dat het net een concentratiekamp is, compleet met prikkeldraad en al. Wij willen één ding heel duidelijk stellen:

DIT PIKKEN WIJ NIET

WIJ WILLEN NIET IN EEN AUSCHWITZKAMP GEZET WORDEN!

Wij zijn toch geen ajax-joden verdomme!

Als het bestuur ons oom in de toekomst blijft negeren, dan zullen we naar zwaardere maatregelen moeten grijpen. Denk aan de FC Den Haag! ER IS ALTIJD EEN BOM!

De Z-side

(bron: NvhN, 7 december 1981)


De Z-side wil een beter vak zonder prikkeldraad

FC Groningen toonde zich gisteren tevreden over de maatregelen die waren genomen om de Z-side beter in bedwang te kunnen houden, maar de jonge fans waren hierover zelf minder te spreken. Ze deelden pamfletten uit waarin ze hun afkeer van hun nieuwe, veel beter beveiligde plek, in duidelijke bewoordingen tonen.

Voorzitter De Vries van de eredivisieclub: "Die jongens zeggen, FC Groningen doet te weinig voor ons. We hebben er de afgelopen weer uren aan besteed, maar ik weet niet wat we voor hen moeten doen. Ze willen ook een vergadering bijwonen van de spelersraad. Nou, als dat ze oplucht heb ik daar vrede mee." (bron: Winschoter Courant, 7 december 1981)


Renze de Vries: "We laten de sfeer in Groningen niet door dertig man bederven"

Ook FC Groningen-voorzitter Renze de Vries is allerminst gelukkig met de nieuwe 'aanwinst' op het Oosterpark: de Z-hoek, of Z-kooi zo u wilt. "Ik vind het verschrikkelijk jammer, dat het zover heeft moeten komen, maar wat er tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead gebeurde, dat was werkelijk te gek. Het kon echt zo niet langer, hier was de keeper van de tegenpartij in het geding. De man werd door de Z-side bekogeld en dat kan niet."

Om meerdere redenen betuigt Renze de Vries 'spijt'. Het gaat hem aan het hart dat men er toe over moest gaan na overleg met politie en gemeente de supporters van de Z-side achter het doel weg te halen. "Ik ben er persoonlijk altijd een voorstander van geweest alles zo veel mogelijk zonder gebruik van macht te laten verlopen, maar de soepelheid, die wij betracht hebben werkte niet meer. De tienduizend toeschouwers, die elke wedstrijd weer komen, dát is FC Groningen. Twintig tot dertig man menen de club op een andere manier te moeten verkopen, dan wij met z'n allen willen. Van het andere publiek hebben wij al het advies gekregen: laat de ME er maar op los slaan. Ik kan mij die reactie best voorstellen, er werden mensen bespuwd en met met colaflesjes gegooid".

Er zijn de afgelopen periode gesprekken geweest met de Z-side. Een bijeenkomst, vorig jaar in de kantine leidde aanvankelijk tot resultaat. De Vries: " We hebben een paar jongens gevraagd mede toezicht te houden in het vak. Het is een poosje goed verlopen, maar die jongens hebben de greep verloren. Nu willen ze weer een eigen kantine, maar daar kan FC Groningen niet aan beginnen. Dat is voor ons niet uitvoerbaar. We kunnen zelfs onze eigen controleurs nog niet behoorlijk onderbrengen. Het zou een slechte zaak zijn als supporters eerst aan bod zouden komen. Ik heb niks tegen op sociale begeleiding, maar dan niet op een voetbalstadion. Vroeger organiseerde Stienissen supportersreizen, al zouden we dat weer willen, ma alles wat er gepasseerd is, wil geen busonderneming de supporters nog vervoeren".

De maatregelen, die FC Groningen heeft getroffen, houden zeker niet in, dat er niet meer gepraat kan worden. "Er kan met ons gesproken worden over alle voorstellen, maar FC Groningen kan niet investeren. De Z-side wil nu met de spelersraad praten, nou wat mij betreft kan dat. Wij willen alles voor onze supporters doen. We hebben wat de Z-side betreft alles gedaan wat in ons vermogen lag. Ik ben tegen het gebruik van geweld bij het zoeken van een oplossing. Zoals in Den Haag, dat politie te paard een tribune schoonveegt, daar ben ik tegen, maar wij moeten het produkt voetbal wel zo goed mogelijk kunnen verkopen", aldus De Vries.

Renze de Vries heeft ook het pamflet onder ogen gehad, waarin wordt gedreigd wordt met een 'Haagse' bom. De FC Groningen-voorzitter is daar allerminst door geschokt. "Dat sprak mij niet aan. Alles wat daarin stond was mij al bekend tot het bom-dreigement toe. We hebben al zo vaak telefoontjes met dergelijke bedreigingen gehad. Er zijn telefonisch wel ergere persoonlijke bedreigingen geweest, maar alles gaat anoniem. Ook dat pamflet was niet ondertekend. Er is ook geen bewijs, dat de telefoontjes van die groep afkomstig zijn. Misschien doen anderen dat weer om de zaak te laten escaleren. Inspraak? Prima, maar wat moet je met al die dreigementen? Dat risico loop je tegenwoordig, dat schijnt er in deze maatschappij bij te horen. Daarom wordt er vanaf heden ook gefouilleerd. Hoe vervelend ook, voor de veiligheid van onze supporters is dat een goede zaak".


Loden last

Al het geweld drukt op de voetbalgemeenschap als een loden last. Renze de Vries: "Ik kan me voorstellen, dat clubs elders in het land zeggen: wij kunnen de verantwoordelijkheid niet langer dragen. Als het zo doorgaat zal het heel moeilijk zijn om nog mensen te vinden voor het bestuur van een voetbalclub. Bij sommige clubs overheerst dat geweld en dat vormt een geweldige belasting. Gelukkig spreekt voetbal hier nog aan en dat komt door de aanpak. Toen we in de eerste divisie speelden hebben we in financieel opzicht risico's genomen om de eredivisie te halen. Toen dat eenmaal bereikt hebben we gezegd: en nu niet de fouten maken, die anderen wel gemaakt hebben. In alle geledingen, trainers, bestuur en spelersbestand hebben we gestreefd naar continuïteit. FC Groningen is momenteel een zeer gezonde club".

"Daarbij hebben we in het Oosterparkstadion een fantastisch publiek en we laten de sfeer niet door dertig man bederven. Wat dat betreft is de Z-side niet meer dan een lastige vlieg. Wij moeten nu bijsturen en hopelijk kunnen we straks de teugels weer wat laten vieren. Helpt dit echter niet, dan zullen er nog zwaardere maatregelen genomen moeten worden. Praten over goede ideeën willen we altijd, maar graag ook een ander gedrag daarbij. Nu moet het maar een poosje kalm aan gaan".

De Vries heeft alle begrip voor welke problemen er aan de jeugdwerkloosheid kleven en de daarmee voortschrijdende maatschappijverruwing. "Men kan de jeugd kennelijk niet goed bezig houden. De maatschappij mag gelukkig zijn, dat voetbal er nog is, dat is tenminste iets waar men naar toe kan leven. Veel jongere supporters van FC Groningen doen dat ook en zij tonen ook positieve belangstelling bij alles wat er met FC Groningen gebeurt. Dat er voor de anderen binnen de sociale sfeer iets gedaan wordt, accoord. Maar dat ligt niet op de weg van FC Groningen. Daar hebben wij de mensen en de deskundigheid niet voor". (bron: NvhN, 12 december 1981)

terug


 
Webhosting: Flexwebhosting.nl