Forum | Prikbord | Info | Links
 
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Nieuwsarchief
Vanavond ALV Supportersvereniging + forum 26 september 2005
Vanavond zijn leden van de Supportersvereniging FC Groningen van harte welkom bij de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) en het aansluitende forum. De ALV begint om 19.30 uur in het Supportershome. Ongeveer een uur later nemen directeur Hans Nijland, trainer Ron Jans en speler Koen van de Laak plaats in het forum.
Tijdens de ALV zal in het bijzonder worden gesproken over de plannen voor het nieuwe supportershome in de Euroborg.

De agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken / mededelingen
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 19 oktober 2004
4. Jaarverslag seizoen 2004-2005
5. Financieel jaarverslag, begroting en contributie
6. Euroborg; het nieuwe supportershome
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming nieuwe kascommissie
9. Bestuurssamenstelling
- Hans Boorsma is aftredend als secretaris en stelt zich herkiesbaar
- Paul Beijert is aftredend als bestuurslid en stelt zich herkiesbaar
- Jan-Willem Bruggink wordt door het bestuur voorgedragen als bestuurslid
10. Rondvraag
11. Sluiting

Tijdens het forum is mogelijk voor supporters om te discussieren met Hans Nijland, Ron Jans en een selectiespeler over onderwerpen die door de supporters kunnen worden aangesneden. Vanavond worden speciale prijzen voor de consumpties gehanteerd. Bier en fris kosten één euro. Koffie is verkrijgbaar voor 50 cent.
Printversie »
 

 
Webhosting: Flexwebhosting.nl