Forum | Prikbord | Info | Links
 
Nieuws
FC Groningen bestaat 40 jaar 16 juni 2011
Hiep hiep hoera. FC Groningen bestaat vandaag exact 40 jaar, want op 16 juni 1971 werd de Trots van het Noorden opgericht. De club kwam voort uit het roemruchte GVAV (Groninger Voetbal en Atletiek Vereniging), dat al in 1921 werd opgericht. Een feestdag was de oprichtingsdag overigens niet. De nacht ervoor verloor de legendarische doelman Tonny van Leeuwen bij een tragisch auto-ongeluk het leven.

In 1970 werd de identiteitswijziging van GVAV al voorbereid. GVAV kwakkelde op dat moment met de financiŽle gezondheid en de toekomst van het betaald voetbal in de stad Groningen werd daardoor hoogst onzeker. Toenmalig GRC-voorzitter Brink stelde tijdens een bijeenkomst van stad-Groninger amateurclubs voor om een Sportclub Groningen op te richten die 'eigendom' zou worden van alle verenigingen in de stad Groningen. De nieuwe club zou dan door de amateurverenigingen worden voorzien van de beste spelers en de kwakkelende betaalde tak van GVAV zou worden 'overgenomen'. Op die manier zou de nieuwe club verder voetballen op de betaald voetbal-licentie van GVAV.

Toch waren met name de andere amateurverenigingen niet zo enthousiast over dit idee. De clubs wantrouwden de goede bedoelingen van GVAV en ze vreesden door dit plan hun beste spelers kwijt te raken aan GVAV. Bovendien wilde men niet opdraaien voor de financiŽle problemen van GVAV. Men zag de binding tussen de betaald voetbaltak met moedervereniging GVAV-Rapiditas eveneens als een belangrijk nadeel, omdat men vreesde dat GVAV op die manier een te groot stempel zou drukken op de nieuwe vereniging. Het plan liep stuk.

De toekomst van het betaald voetbal in de stad Groningen moest daarom gezocht worden in een voortzetting van GVAV. De bestaande schulden moesten worden gesaneerd en er werd een overnamescenario uitgewerkt, waarbij de 'inboedel' van GVAV terecht kwam in een nieuw op te richten stichting. De onderhandelingen tussen de drie partners binnen GVAV (de stichting Topsport Noord-Nederland, de moedervereniging GVAV-Rapiditas en de gemeente Groningen) werden gestart.

Om de financiŽle plooien glad te strijken dienden deze partners geheel of gedeeltelijk van hun vorderingen af te zien:
  • De Stichting Topsport Noord-Nederland diende de houders van obligaties te bewegen van een vordering van ongeveer 150.000 gulden af te zien of deze te schenken aan de nieuw op te richten stichting.
  • De moedervereniging GVAV-Rapiditas diende een vordering van 300.000 gulden te halveren tot 150.000 gulden. Het resterende bedrag zou door de nieuwe stichting worden terugbetaald in tien jaarlijkse termijnen van 15.000 gulden.
  • De gemeente Groningen diende af te zien van de invordering van een in 1963 verstrekte lening en de bijbehorende rente.
Eerst was het de beurt aan GVAV-Rapiditas. De ledenvergadering van de vereniging moest namelijk eerst formeel beslissen of men akkoord ging met het plan. Dat zou in eerste instantie al voor aanvang van het seizoen 1970-1971 gebeuren, maar toen verschenen er te weinig leden om tot een geldige stemming over te gaan. Op 29 september 1970 ging men in de herkansing en stemde de ledenvergadering in met de plannen.

Op 26 april 1971 ging de gemeenteraad akkoord met de kwijtschelding van de schuld die GVAV bij de gemeente had. Sterker nog: de gemeenteraad besloot de nieuwe stichting zelfs een subsidie van 100.000 gulden per jaar te schenken. Uiteindelijk schold ook de Stichting Topsport Noord-Nederland de schuld van GVAV kwijt en daarmee werd voldaan aan de alle vereisten om de nieuwe stichting op te richten.

Op 16 juni 1971 was het dan eindelijk zover: FC Groningen werd opgericht.
Printversie »
 

 
Webhosting: Flexwebhosting.nl