Forum | Prikbord | Info | Links
 
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Nieuwsarchief
Gezocht: getuigen aanhouding in Tilburg 15 maart 2007
Zoals bekend is er afgelopen zaterdagavond bij het begin van de wedstrijd Willem II - FC Groningen een groep Groningers zonder aanleiding en zonder opgaaf van redenen van de thuistribunes verwijderd, terwijl ze geldige plaatsbewijzen hadden. Daarbij viel zelfs een aanhouding te betreuren. Alle getuigen van het hele incident en met name de aanhouding worden nu verzocht een getuigenverklaring af te leggen.

Politie op het vak

Op het Unofficial FC Groningen-forum doet Svend, de persoon die aangehouden is, een oproep aan iedereen die zich op dat moment in de buurt van het incident bevond:

Hierbij volgt een oproep aan eenieder die op zaterdagavond 10 maart in of in de buurt van Vak N is geweest in het Willem II-stadion

Op zaterdag 10 maart 2007 ben ik gearresteerd vanwege het negeren van een vordering en/of bevel. Ik ben van mening dat ik in mijn recht stond om mij in Vak N te bevinden aangezien ik een rechtsgeldige overeenkomst had met de voetbalclub Willem II, en derhalve zal ik een schikkingsvoorstel weigeren. Dat betekent dat mijn zaak op 11 mei 2007 zal voorkomen bij de politierechter te Breda. In de komende weken zal ik, mede ondersteund door de Supportersvereniging en door een advocaat die ik zelf zal inschakelen, mijn zaak goed gaan voorbereiden.


Svend wordt aangehouden

Om de voorbereiding van mijn zaak zo optimaal mogelijk te laten zijn ben ik op zoek naar mensen die aanwezig waren in Vak N en daarover een schriftelijke verklaring willen afleggen, en eventueel willen getuigen voor de Politierechter op vrijdag 11 mei 2007.

In het bijzonder ben ik op zoek naar de mensen die van het volgende getuige zijn geweest:
- Mijn gesprek op de trap met de hoofdsteward in het oranje hesje.
1. Waarbij ik de hoofdsteward herhaaldelijk heb verzocht waarom ik het stadion moest verlaten, en ik daarbij een geldig plaatsbewijs getoond heb.
2. Waarbij ik heb aangegeven een rechtsgeldige overeenkomst met Willem II te hebben en wat de reden was om die overeenkomst te willen ontbinden.
3. Dat de hoofdsteward 1x heeft aangegeven dat ik niet 'in het vak hoorde' en verder mijn verzoeken om nadere uitleg genegeerd heeft ondanks het herhaaldelijk tonen van mijn plaatsbewijs.
4. Dat mij enkel is verzocht is het stadionterrein te verlaten, en mij niet de mogelijkheid is geboden om naar een ander vak te gaan.
5. Waarbij de hoofdsteward geen gehoor gaf aan mijn verzoek zich te legitimeren.

Tevens zoek ik mensen die van het volgende getuige zijn geweest:
- Mijn gesprek op de trap met een agent en agente in een geel hesje.
6. Waarbij ik aan de agenten een geldig plaatsbewijs heb getoond.
7. Waarbij de agenten enkel en alleen tegen mij gezegd hebben: 'ik vorder jou nu het stadion te verlaten' en mij niet gevraagd is om naar een ander vak te gaan.
8. Waarbij de agenten mijn vraag op grond waarvan ik gevorderd werd herhaaldelijk niet hebben beantwoord.
9. Waarbij de agenten mijn vraag of er een APV van kracht was op grond waarvan mijn vertrek gerechtvaardigd was niet hebben beantwoord.
10. Waarbij de agenten geen gehoor gaven aan mijn verzoek zich te legitimeren.
11. Waarbij ik tot het uiterste gepoogd heb een rechtsgrond te ontdekken op basis waarvan mijn vertrek gevorderd werd, maar dat ik deze niet heb gekregen.
12. Waarbij ik na mijn arrestatie in het vak meerdere malen heb verzocht op grond waarvan ik was gearresteerd en hierop geen antwoord heb gekregen.
13. Waarbij ik mij zowel voor, tijdens als na mijn arrestatie heb gedragen, ik geen enkele vorm van geweld heb gebruikt, heb en op geen enkel moment een bedreiging voor de openbare orde ben geweest.

In zijn algemeenheid zoek ik:
- Mensen die kunnen aangeven dat vertrek naar een ander vak aan de uitsupporters van Vak N niet is aangeboden, tenminste niet tot na mijn arrestatie.
- Mensen die op wat voor manier dan ook dingen hebben gehoord of gezien die mijn zaak kunnen ondersteunen.

Wij als Groningen-supporters stonden in ons recht om ons op dat moment in Vak N te bevinden. Aangezien mij op geen enkele wijze duidelijk gemaakt kon worden waarom ik weg moest (en ik dat tot op de dag van vandaag nog steeds niet weet) heb ik besloten niet in te gaan op de onrechtmatige en ongemotiveerde eisen van de politie Tilburg. Om dit duidelijk te maken heb ik jullie hulp nodig en daarom stel ik iedere ondersteunende getuigenis op prijs. Het zal voor sommigen allicht een drempel zijn dat je hierdoor met naam en toenaam bekend wordt bij eenieder die jouw getuigenis onder ogen krijgt. Ik wil daarom benadrukken dat niet alleen de Supportersvereniging het gebeurde expliciet afkeurt, maar dat ook de FC Groningen expliciet stelling neemt tegen hetgeen wat in Vak N gebeurd is. Gezien de omstandigheden is er denk ik geen situatie te bedenken waarin het gelijk meer aan de kant van de uitsupporters staat.

Aan eenieder die een verklaring wil afleggen verzoek ik of mij een PB te sturen via www.fcgforum.nl, of mij te emailen op zaaktilburg@gmail.com. Als je niet met naam en toenaam bekend wil worden, maar wel op één of andere manier denkt iets nuttigs te hebben, dan kan je je ook anoniem kenbaar maken (echter kan ik dan je verklaring naar alle waarschijnlijkheid niet gebruiken bij de Politierechter). Als je mij mailt zou het handig zijn als je aangeeft welke nummers van hierboven genoemde punten je kan bevestigen.

Ik houd jullie op de hoogte, en vertrouw erop dat ik op 11 mei 2007 aan de Politierechter duidelijk kan maken dat hetgeen wat er op 10 maart 2007 met mij, maar ook alle andere Vak N-bezoekers, is gebeurd niet acceptabel was. Bedankt voor alle steunbetuigingen die ik tot dusver gekregen heb, ik hoop op deze steun te kunnen blijven rekenen zodat ik op 11 mei 2007 zonder strafblad de Rechtbank te Breda kan verlaten.

Svend
Printversie »
 

 
Webhosting: Flexwebhosting.nl