Forum | Prikbord | Info | Links
 
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Nieuwsarchief
De kwestie Kerstgedicht (3) 4 februari 2009
En er is nog meer nieuws te melden over de Kerstgedicht-kwestie. Zowel de Supportersvereniging als FC Groningen hebben vanmiddag een verklaring naar buiten gebracht waarin zij terugblikken op de kwestie en vooruitkijken naar de protestmars. Inhoudelijk verschillen de verklaringen echter van toon, inhoud en vooral smaak.

Eerst de verklaring van de Supportersvereniging:
Officiële verklaring Supportersvereniging FC Groningen

Het bestuur van de Supportersvereniging FC Groningen legt de volgende verklaring af. De afgelopen weken is er de nodige commotie geweest over een column geplaatst op de internetsite van de Supportersvereniging. In deze column zijn onacceptabele teksten gebruikt richting oud spelers van FC Groningen en Marcus Berg.

Het bestuur van de Supportersvereniging FC Groningen distantieert zich van de inhoud van de column en heeft deze direct na constatering verwijderd. De column was voor FC Groningen aanleiding om de schrijver van het stuk een stadionverbod van 42 maanden op te leggen. Het bestuur van de Supportersvereniging heeft FC Groningen aangegeven de hoogte van de straf niet proportioneel te vinden. De Supportersvereniging verwacht transparantie over de wijze waarop de strafmaat tot stand is gekomen. Tegelijkertijd vinden wij het nuttig dat een gedeelte van de straf voorwaardelijk wordt opgelegd, zodat er ook sprake kan zijn van een leereffect.

Daarnaast heeft de Supportersvereniging kennis genomen van de voorgenomen protestmars door enkele supporters voorafgaand aan de wedstrijd FC Groningen - NEC. De Supportersvereniging vindt dat partijen beter met elkaar in gesprek kunnen blijven in geval van meningsverschillen. Zoals FC Groningen, de Supportersvereniging en de schrijver van de column ook in gesprek met elkaar zijn gebleven na verschijnen van de column. Insteek moet zijn dat we bereid zijn over en weer te luisteren naar elkaars argumenten.

Laten we met elkaar het gesprek aangaan om te komen tot wederzijds begrip!

Supportersvereniging FC Groningen (Roger Stinissen)


De verklaring van FC Groningen:
Officiële verklaring FC Groningen

Directie, management en technische staf van FC Groningen wensen de volgende verklaring af te leggen. De afgelopen dagen is er de nodige commotie geweest betreffende een zogenaamd kerstgedicht. In dit kerstgedicht, dat bedoeld was als column, gaat de schrijver in op spelers die FC Groningen in het verleden hebben verlaten en een speler – in dit geval Marcus Berg – die mogelijk in de toekomst de club zal gaan verlaten.

Teksten
[Letterlijke citaten uit het verwijderde gedicht]

FC Groningen is van mening dat dit volstrekt ontoelaatbaar is en hoewel het een column betreft, en vrijheid van meningsuiting een recht is, zijn dergelijk bedreigende teksten en doodverwensingen voor de club volstrekt ontoelaatbaar. Een column mag nooit een vrijbrief zijn om dergelijke verwensingen aan het adres van mensen te doen. FC Groningen heeft de schrijver, nadat met hem gesproken is, een stadionverbod opgelegd.

Stadionverbod
Ook willen wij in deze verklaring aangeven hoe in algemeenheid een stadionverbod wordt opgelegd. In geval door FC Groningen is geconstateerd dat een supporter zich misdraagt, wordt dit voorgelegd aan de commissie stadionverboden. In deze commissie hebben zitting het supportersproject, de politie en FC Groningen. De persoon die zich heeft misdragen wordt uitgenodigd door deze commissie, waar hij zijn verhaal kan doen.

In geval onomstotelijk is vast komen te staan dat de persoon in kwestie zich heeft misdragen, dan geeft de commissie stadionverboden – getoetst aan de richtlijnen van de KNVB – een advies aan de directie van FC Groningen. Uiteindelijk beslist directie en management van FC Groningen over een eventueel stadionverbod en de duur van het stadionverbod.

Protestmars
Naar wij hebben begrepen zijn supporters voornemens om voorafgaand aan de wedstrijd tegen NEC, een protestmars te organiseren. FC Groningen betreurt dit ten zeerste. Doorlopend zijn we in gesprek met supportersgroeperingen en supporters van onze club. Tijdens bijeenkomsten met zowel de Fanatics alsook de Supportersvereniging hebben we afgesproken met een supportersklankbordgroep te gaan werken. Op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomsten zullen we het supportersbeleid verder vorm gaan geven.

Wij verwachten door over en weer naar elkaars argumenten te luisteren te komen tot wederzijds begrip. Uiteraard lukt dit niet voorafgaand aan de wedstrijd tegen NEC, maar via de gebruikelijke kanalen is het geen enkel probleem een afspraak te organiseren. Kortom FC Groningen is te allen tijde bereid in gesprek te gaan met welke supportersgroepering dan ook.

Namens directie, management en technische staf van FC Groningen,

Hans Nijland
Algemeen directeur

FC Groningen kiest ervoor om in haar verklaring bepaalde teksten uit het gedicht letterlijk en selectief te citeren. Wat schiet je daar nou mee op? Het beruchte gedicht is verwijderd, er is afstand gedaan van die tekst en er zijn excuses aangeboden. Waarom dan bepaalde teksten letterlijk gaan herhalen op de eigen website? Je rakelt vervelende teksten op en bovendien worden de teksten buiten hun originele context weergegeven. Jammer.

Printversie »
 

Reacties:
#1 Met de laatste opmerking ben ik het helemaal eens Harris.
Het valt me echter wel op dat beide partijen niet voor de protestmars zijn (net als ik).
klaarover | 4 februari 2009, 16:45:40
#2 Waar staat dat de SV tegen is? De SV heeft er kennis van genomen dat ie er is, ze verbinden zich er niet aan, en geven aan dat het in hun ogen beter is om het via de normale weg gaat...
Er staat niet dat ze er afstand van nemen of dat ze er tegen zijn.....
maral | 4 februari 2009, 18:18:20
#3 Door al jaren niet te protesteren is dit land naar de kloten gegaan want de regering ondervind geen weerstand tegen hun belachelijke, op religieuze voet gestoelde beslissingen. Hier gebeurt hetzelfde in het klein. En als we dus onze bek dichthouden gaat t van kwaad tot erger. Het is nu al zo dat ik de afstand die er tussen club en supporters gecreeerd is veel te groot vind. Die €borg heeft de club groter gemaakt en ons minder belangrijk. De sukkels die nooit in het O'park waren en die nu een oordeel menen te moeten hebben.. laat ze doodvallen. Ik heb het he-le-maal gehad. Binnenkort wordt er weer een SV uitgedeeld, aan mij. En ik zal er geen dag om rouwen... Eredivisie live rockt! Minder koud, een stuk goedkoper, biertje waar alcohol in zit, jointje erbij en veel minder ergernis om die dik betaalde gasten in en om het veld zonder liefde voor mijn club, die allemaal over een paar jaar vertrokken/vervangen zijn.
Binnenkort meer.....
0vijftig | 5 februari 2009, 09:09:26
#4 @maral
Als de SV aangeeft dat ze het beter vinden om in gesprek met de club te blijven, dan maak ik daar uit op dat ze niet voor de protestmars zijn. Als ze er wel voor waren geweest, dan hadden ze hun steun wel uitgesproken.
klaarover | 5 februari 2009, 09:50:53
#5 die hele protestmars is een dikke poppenkast actie.
Jullie weten toch ook wel dat je daar helemaal geen kloten mee opschiet?
En als je dan ook nog gaat roepen dat Nijland maar moet oprotten, daar help je het terugdraaien van het stadionverbod volgens mij ook al niet mee.
Die gast die dit gedicht heeft geschreven geeft zelf aan dat ie het met zn volle verstand heeft geschreven, dan moet je hier de consequenties ook maar van in zien.
Doodsbedreigingen in welke vorm dan ook kunnen wat mij betreft sowieso niet door de beugel
Kilgore | 5 februari 2009, 20:40:35
#6 leuzen als nijland moet oprotten en nijland nsb'er, sorry hor, maar dan spoor je echt niet!
vind dit echt triest zo'n protestmars, dit schaad mijn club! en dat noemt zich supporter? denk togh es na!
zaike | 6 februari 2009, 13:10:10
#7 @klaarover...je zegt nu dat ze niet voor waren, maar das nog steeds iets anders dan dat ze tegen waren zoals je eerst stelde. Ze hebben zich el neutraal opgesteld in deze...Heb ze namen ook niet horen zeggen dat ze tegen waren, jij wel?
Wel hebben ze een suggestei gedaan welke volgens hen een betere optie zou zijn.
Ik vind 1 miljoen winnen ook een betere optie dan 50 euro, maar dat wil nog niet zeggen dat ik er op tegen ben dat ik 50 euro win...
maral | 6 februari 2009, 13:38:09


 
Webhosting: Flexwebhosting.nl